Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Εκτός από τις οικοδομικές εργασίες, για να ολοκληρωθεί μια κατασκευή κατοικίας χρειάζεται και η εκτέλεση των εσωτερικών υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και των καλοριφέρ.
Kατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και άνεσης των ατόμων που χρησιμοποιούν (κατοικούν, εργάζονται ή παρευρίσκονται) τα κτίρια, καθώς και η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.

Με ΠΟΛΥΕΤΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ μου αναλαμβάνω υπεύθυνα και αποτελεσματικά :
Πιστοποιητικά ΔΕΗ που είναι απαραίτητα για κάθε νέα παροχή ή επανασύνδεση παλιάς
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Καλοριφέρ – Αυτονομία
Ύδρευση – Άρδευση
Συντηρήσεις Καυστήρων
Αρ. άδειας υδραυλικού κ.52
Αρ. άδειας ηλεκτρολόγου κ71
Αρ. άδειας συντήρησης κ454

2h

4

6

8

IMG