ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΧΟΥΛΑΡΗ – ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ - όραση - μάτια - οπτικά πεδία - Web Korinthos

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΧΟΥΛΑΡΗ – ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΙΑΤΡΟΣ

Στο ιατρείο της Χειρούργου – Οφθαλμιάτρου Κατερίνας Πασχουλάρη στην Κόρινθο (Απ.Παύου 57) διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την διάγνωση όλων των καθημερινών απλών αλλά και σύνθετων οφθαλμολογικών προβλημάτων που μαζί με την μεγάλη κλινική της εμπειρία της αλλά και την υψηλή επιστημονική της κατάρτιση, δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει κάθε είδους περιπτώσεις.