ΜΠΕΚΟΣ Motor's - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΕΡ - Υποβρύχια - Πίνακες - Μοτέρ Αντλίες Πιεστικά Εγκαταστάσεις κινήσεως - Αυτοματισμοί - Περιελίξεις μοτέρ - Συντήρηση καυστήρων - Ηλεκτρικά Εγραλεία

ΜΠΕΚΟΣ Motor’s – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΕΡ

Από το 1978 η τεχνογνωσία και η πείρα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κινήσεως και αυτοματισμών κατατάσσει (δικαιολογημένα) το ΜΠΕΚΟΣ Motor’s μέσα στα πρώτα εξειδικευμένα καταστήματα στις περιελίξεις μοτέρ και σέρβις ηλεκτρικών εργαλείων