Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ανοιχτά Σήμερα Κυριακή τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Ανοιχτά Σήμερα Κυριακή τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Θέμα : Ενδιάμεσες  Εκπτώσεις Μαΐου 2019 .

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013,
ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου,
ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται
μετά από γνώμη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου,
δημοσιεύεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους
που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.

Στις περιφερειακές ενότητες για τις οποίες η ως άνω απόφαση
δεν έχει εκδοθεί, ισχύουν τα πρώτα 15νθήμερα Μαΐου και Νοεμβρίου,
ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Συνακόλουθα, για την Κόρινθο
η φετινή ενδιάμεση «εαρινή» εκπτωτική περίοδος,
είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.
Ως ημέρα έναρξης του δεκαπενθημέρου είναι η Πέμπτη, 2 Μαΐου
(καθώς η πρωτομαγιά θεωρείται αργία)
και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι η Τετάρτη, 15 Μαΐου,
με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, 5 Μαΐου.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι συνάδελφοι,
καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3
της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014
«κατά τη διενέργεια εκπτώσεων,
εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής
των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης».

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς
και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες,
ενώ συμπληρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ                              Α.ΚΑΪΛΑΝΗΣ

About Μαρία Νικολοπούλου