Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Γνωρίστε τη νέα επαναστατική μέθοδο της Νευροµυϊκής Ηλεκτρικής Διέγερσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κορινθία!

webkorinthos.
Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση & Επιφανειακό Ηλεκτρομυογράφημα: Δυσφαγία & Νευρογενείς Διαταραχές
Γνωρίστε τη νέα επαναστατική μέθοδο της Νευροµυϊκής Ηλεκτρικής Διέγερσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κορινθία!
Η Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση εφαρμόζεται σε ασθενείς με δυσφαγία – δυσλειτουργική κατάποση και πάρεση προσωπικού νεύρου ύστερα από νευρολογική διαταραχή και βλάβη ( π.χ. εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικό επεισόδιο, νευροεκφυλιστικές νόσοι, αναπτυξιακά σύνδρομα κ.α.).
Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μέθοδος αποτελεσματικά για τον ασθενή απαιτείται πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση του θεραπευτή.
Το πρωτόκολλο συνδυάζει τις αρχές της Ηλεκτροφυσιολογίας-Νευρομυϊκής Ηλεκτρικής Διέγερσης (NMES) και Επιφανειακού Ηλεκτρομυογραφήματος (sEMG) με τις Παραδοσιακές Θεραπευτικές Τεχνικές ώστε να επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση και επανεκπαίδευση των Λαρυγγικών και Προσωπικών Μυών σε άτομα με Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης και άλλες Νευρογενείς Διαταραχές.
Γιατί να επιλέξουμε το N.M.E.S. για τη θεραπεία της Δυσφαγίας; Το N.M.E.S. εκμαιεύει την πλαστικότητα στον εγκέφαλο, η οποία ενισχύσει την αποκατάσταση στη λειτουργία της κατάποσης. Ερεθίζει τα κρανιακά νεύρα και τους μύες, τα οποία δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να έχουν βοηθηθεί από την κλασική θεραπεία για τη δυσφαγία. Το N.M.E.S. διευκολύνει την φλοιική αναδιοργάνωση και: ·
Παρέχει αισθητηριακή διέγερση ·
Παρέχει κινητική (κιναισθητική) ανατροφοδότηση · Προωθεί λειτουργικά μοτίβα χρήσης ·
Πρoκαλεί επαναλαμβανόμενες καταπόσεις sEMG – Επιφανειακό Ηλεκτρομυογράφημα Οφέλη: sEMG:
Παρέχει ξεκάθαρα αριθμητικά δεδομένα με τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε το σημείο εκκίνησης και τα αποτελέσματα της κάθε παρέμβασης Το sEMG έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τους παρακάτω στόχους: · Αναγνώριση της παρουσίας της ικανότητας κατάποσης ·
Ανάλυση της λειτουργίας της κατάποσης (χρονική διάρκεια και ένταση) · Εκπαιδευτική στρατηγική ανατροφοδότησης για τη θεραπεία διαταραχών κατάποσης Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που παρουσιάζουν: • εγκεφαλική παράλυση • εγκεφαλικό επεισόδιο • κρανιοεγκεφαλική κάκωση • όγκος κεφαλής / τραχήλου • πολλαπλή σκλήρυνση • νόσος Parkinson • μετεγχειρητικές επιπλοκές
webkorinthos.
Δουβίκα Σοφία Λογοθεραπεύτρια Εξειδικευμένη στην εφαρμογή Ν.Μ.Ε.S & s.E.M.G

About Μαρία Νικολοπούλου