Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Δημόσιος διάλογος με στόχο τη συνδιαμόρφωση του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Πελοποννήσου

Δημόσιος διάλογος με στόχο τη συνδιαμόρφωση του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της  Π.Πελοποννήσου

Και οι Δήμαρχοι της Κορινθίας καλούνται να μετάσχουν με προτάσεις και ιδέες στην διαβούλευση η οποία εξελίσσεται διαδικτυακά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου της περιόδου 2021 – 2027.

Όπως τονίζει στην επιστολή που απέστειλε σε καθένα από τους Δημάρχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας  μεταξύ άλλων: «Πρέπει να υπάρξει συνειδητοποιημένη προσπάθεια ουσιαστικής συμμετοχής στον διάλογο για το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, ώστε οι πολύτιμοι πόροι του να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη».

Και προσθέτει: «Εν όψει του νέου ΕΣΠΑ / ΠΕΠ 2021-2027 προωθούμε τον δημόσιο διάλογο, με στόχο τη συνδιαμόρφωση του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειάς μας. Σε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο έχουν κληθεί να συμμετέχουν με κατάθεση απόψεων, φορείς και πολίτες.  Όμως, η άποψη του δημάρχου έχει το ειδικό βάρος, την ιδιαίτερη αξία, που μας είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση του ΠΕΠ που θα απαντά σε προβλήματα, θα ιεραρχεί ανάγκες και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας».

About Μαρία Νικολοπούλου