Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

ωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων
οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας,
σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που…

Διαβάστε  την  συνέχεια εδώ

About Μαρία Νικολοπούλου