Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου: Για τις πλαστικές σακούλες…

 webkorinthos

 «Παροχή οδηγιών για το περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Δια της παρούσης σας γνωρίζουμε ότι  αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η υπ’ αριθμ.1211/20-12-17 ΠΟΛ, με θέμα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων», την οποία υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2018 δεν θα διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αλλά θα χρεώνονται στον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις πλέον υποχρεούνται να εισπράττουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς για την διάθεσή της στους καταναλωτές.  Επίσης το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρούν οι επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΏ

-1-1523639108

Από την ΕΣΕΕ ασκήθηκε μεγάλη πίεση προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν στις ταμειακές μηχανές και στα λογιστικά λογισμικά για την εφαρμογή του νέου πλαισίου καθώς επίσης για την αποφυγή σημαντικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων. Έτσι εκδόθηκε η σχετική ΠΟΛ στην οποία διευκρινίζεται ο τρόπος αναγραφής και αποτύπωσης του περιβαλλοντικού τέλους.

Συγκεκριμένα:

Στα παραστατικά πωλήσεων στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός από τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου θα αναγράφεται επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού τέλους προ του ΦΠΑ με κάθε πρόσφορο αλλά και διακριτικό και ευανάγνωστο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ, κατά τη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς προϊόντων ή εμπορευμάτων, θα πρέπει το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται διακριτικά ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε ΦΠΑ συντελεστή Γ και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς προϊόντων ή εμπορευμάτων.

Προκειμένου η ανωτέρω διαδικασία να γίνει αυτόματα, καλό είναι να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά έτσι ώστε όταν διατίθεται μία λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς προϊόντων ή εμπορευμάτων, να εμφανίζεται αυτόματα ως παρελκόμενο είδος,  το περιβαλλοντικό τέλος με ΦΠΑ συντελεστή Γ.

Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εισόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ που έχουν διαχείριση παρελκομένων ειδών για να γίνει αυτόματη η διαδικασία, καλό είναι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε ΦΠΑ συντελεστή Γ, το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι παρελκόμενο της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων με ξεχωριστή τιμή.

Με τις ρυθμίσεις αυτές κατά τη διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς προϊόντων ή εμπορευμάτων, αυτόματα θα εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και το περιβαλλοντικό τέλος.

Σας επισημαίνουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του νέου πλαισίου από τους συναδέλφους καθόσον δεν προβλέπεται παράταση για την εφαρμογή του και οι κυρώσεις είναι σημαντικές. Το διοικητικό πρόστιμο προβλέπεται από 200 έως 5.000 € ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.

Τέλος επισημαίνουμε ότι βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 180036/952/2017 από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Δηλαδή οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ.3 και γ.4) του άρθρου 6 του Ν. 2939/2001, υπόκεινται σε αξιοποίηση (ανακύκλωση) μέσω βιοαποδόμησης ή λιπασματοποίησης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432.

Επί πλέον αξίζει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η διάθεση στη αγορά και στον καταναλωτή των οξοδιασπώμενων πλαστικών σακουλών μεταφοράς, δηλαδή των πλαστικών σακουλών μεταφοράς από πλαστικά υλικά στα οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικροτμήματα. Η απαγόρευση αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την εξάντληση των αποθεμάτων τους και πάντως όχι πέραν των 10 μηνών από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ                      Α.ΚΑΪΛΑΝΗΣ

Πιο συγκεκριμένα :

1 2 Καταγραφή

About Μαρία Νικολοπούλου