Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων…για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων…για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνει την “Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Για να δείτε όλη την Ανακοίνωσηπατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Αίτησηπατήστε εδώ

Για να δείτε όλη την Υπεύθυνη Δήλωσηπατήστε εδώ

Κατόπιν επιβολής του μέτρου αντιμετώπισης του κινδύνου διάδοσης του κωρονοϊού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναζητήσουν τη σχετική ανακοίνωση με τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και τη Υπεύθυνη Δήλωση στο δικτυακό τόπο του νομικού προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» (www.kkpdimkorinthos.gr) και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να υποβάλλουν σκαναρισμένα σε μορφή pdf τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο email : kkpdimkor@gmail.com , από 20/02/2021 έως και 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.59΄ υπόψιν κ. Βοϊδήλα Γιαννούλας (τηλ. Επικοινωνίας : 27410-25717 ).

About Μαρία Νικολοπούλου