Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ν.Σταυρέλης-Ζημιά 7,3 εκατομμύρια από την σύμβαση αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού

Ν.Σταυρέλης-Ζημιά 7,3 εκατομμύρια από την σύμβαση αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού

ΖΗΜΙΑ 7,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Με οριακή πλειοψηφία (16-14) εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την πολυετή
δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού
φωτισμού μέσω ΣΔΙΤ.
Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής σημαίνει ουσιαστικά ότι ο Δήμος θα πληρώσει 7.337.160 €
σε βάθος 12ετίας στον ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο.
Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ο Δήμος με απολογιστικά στοιχεία του 2019 πληρώνει κάθε
χρόνο 1.210.000€ (ΔΕΗ, αποδοχές προσωπικού, αντικαταστάσεις λαμπτήρων, συντηρήσεις
κλπ) με τάση μάλιστα μείωσης λόγω τοποθέτησης led σε μεγάλο μέρος των λαμπτήρων.
► Με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής ο διαγωνισμός που πρόκειται να γίνει θα ξεκινήσει
από το ύψος των 1.822.736€, ήτοι 611.430€ επιπλέον κάθε χρόνο. Ήτοι στα 12 χρόνια που θα
είναι η σύμβαση ο Δήμος θα πληρώσει παραπάνω 7.337.160€.
► Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην πρόταση αυτή διότι ουσιαστικά και τυπικά ο
εργολάβος που θα αναδειχθεί θα κερδίσει υπέρμετρα, ενώ επιπλέον την εξοικονόμηση
ενέργειας (ποσοστό 68%) θα την καρπωθεί ο ίδιος.
Σε τέτοιες λογικές είμαστε κάθετα αντίθετοι.
► Δηλώνουμε ότι εμείς ως επόμενη Δημοτική Αρχή, θα αναθεωρήσουμε τη σύμβαση που
θα προκύψει από το διαγωνισμό με τους επαχθείς για το Δήμο όρους.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

About Μαρία Νικολοπούλου