Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πανωπροίκι 8 εκατομμυρίων στην ΤΕΡΝΑ και έπεται συνέχεια

Πανωπροίκι 8 εκατομμυρίων στην ΤΕΡΝΑ και έπεται συνέχεια

Νέο πανωπροίκι 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ΤΕΡΝΑ αποφάσισε η Οικονομική
Επιτροπή και ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην τελευταία
του συνεδρίαση.
Έχει προηγηθεί ουσιαστικά με απευθείας ανάθεση στην ΤΕΡΝΑ η κατασκευή των
κόμβων και των οδών πρόσβασης στα σκουπίδια εργοστάσια και στους ΧΥΤΥ σε
Παλαιόχουνη, Καλλιρρόη και Σκάλα προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Το νέο πανωπροίκι 8 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την ικανοποίηση 3 από τις 5
απαιτήσεις της ΤΕΡΝΑ για αποζημιώσεις λόγω μεταβολής της νομοθεσίας. Για τις
άλλες 2 προφανώς η εταιρεία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να πάρει άλλα 2
εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις που ζητά.
Όμως οι 4 από τις 5 απαιτήσεις αφορούν υποχρεώσεις της εταιρείας που ανάγονται
σε προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο υπογραφής της ΣΔΙΤ (της σύμβασης
Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).
Συγκεκριμένα η ΣΔΙΤ υπογράφηκε το 2018 και οι υποχρεώσεις της εταιρείας για
ανίχνευση ραδιενεργών υλικών σε όλες τις μονάδες, για παραγωγή κομπόστ και
χωνεύματος τύπου Α και για διπλή στεγάνωση στο ΧΥΤΥ της Καλλιρρόης
απορρέουν από προγενέστερες διατάξεις το 2014 και από υποχρεώσεις από την
ένταξη του σκουπιδοεργοστασίου και του ΧΥΤΥ στη σκάλα σε περιοχή Natura από
το 2017.
Υπογράφει τη ΣΔΙΤ η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη με αυτά τα κενά και τα
παράθυρα, πληρώνει η Περιφερειακή Αρχή Νικά και σιωπά ένοχα ο νέος
Περιφερειάρχης κύριος Πτωχός, που υποτίθεται ότι διαφωνούσε το 2016 όλη η ΝΔ
στην Πελοπόννησο με τους όρους του διαγωνισμού και τις ΣΔΙΤ.
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ΣΔΙΤ σημαίνει: πληρώνει ο λαός για την
κατασκευή των έργων, ξαναπληρώνει για τη χρήση τους και ξαναπληρώνει με τα
πανωπροίκια, για να έχει εγγυημένη κερδοφορία βρέξει χιονίσει ο καπιταλιστικός
όμιλος.
Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουν να πληρώσουν τίποτα. Να γυρίσουν το
λογαριασμό σε αυτούς που ευθύνονται, στις Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές,
στις κυβερνήσεις της ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που ευθύνονται με τα
νομοθετήματα τους, τις υπογραφές τους και τις ανοχές τους αν όχι τη στήριξή τους.

About Μαρία Νικολοπούλου