Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πνευματικός-Το σκάνδαλο Νανόπουλου, Σταυρέλη για το έργο ανάπλασης της πλατείας Π.Τσαλδάρη τώρα ολοκληρώνεται…!!!

Πνευματικός-Το σκάνδαλο Νανόπουλου, Σταυρέλη για το έργο ανάπλασης της πλατείας Π.Τσαλδάρη τώρα ολοκληρώνεται…!!!
Το σκάνδαλο για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη τώρα πραγματοποιείται από την Δημοτική Αρχή του κ. Νανόπουλου Βασίλειου και του κ. Σταυρέλη Νικόλαου.
Έχοντας δαπανηθεί το 45% των χρημάτων που συμβασιοποιήθηκε το έργο, έχοντας υλοποιηθεί πολύ λιγότερο ποσοστό σε έργο από το σχεδιασμένο, στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν να δώσουν εντολή στην τεχνική υπηρεσία να συντάξει αρνητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, δηλαδή να σταματήσει το έργο!!!
Τώρα μαθαίνουμε τι άλλαξε όπως μας είπε τον Οκτώβριο του 2019 ο κ. Νανόπουλος. Αυτή την διαπραγμάτευση έκανε;
Να εκτελέσει ο εργολάβος τις εργασίες που αυτός επιθυμούσε γιατί έβγαζε κέρδος και να μην εκτελεί ό,τι τον ζημίωνε;
Γιαυτό στις συνεχείς παραβιάσεις του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου που αντί να τον κηρύξουν έκπτωτο, χαριστικά και καταχρηστικά τον άφηναν να εκτελεί ότι ήθελε, όποτε το ήθελε, όπως το ήθελε, όντας σίγουρος ο εργολάβος ότι δεν θα έχει επιπτώσεις;
Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή που θα πραγματοποιούσαν στο Δήμο;
Να παραβιάζουν την νομοθεσία βλάπτοντας τον δήμο και ωφελώντας τον κατασκευαστή εργολάβο;
Γιαυτό σταμάτησαν την διαδικασία έκπτωσης που εμείς είχαμε ξεκινήσει;
Γιαυτό την διαδικασία έκπτωσης που αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της παράνομης υποκατάστασης του εργολάβου, μετά τις συνεχείς καταγγελίες του κ. Κορδώση Χρήστου, την πάγωσαν και τώρα την ματαιώνουν;
Όλα αυτά γίνονται από την Δημοτική Αρχή έτσι απλά από άγνοια χωρίς δόλο;
Ο Δήμος Κορινθίων προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου. Σε αυτόν συμμετείχαν πολλές εταιρείες, που είχαν υλοποιήσει και παλιότερα έργα στο Δήμο μας, αλλά και άλλες που υπέβαλαν προσφορά για πρώτη φορά. Καμία από τις εταιρείες δεν έκανε προσφυγή κατά της διακήρυξης, των μελετών, των σχεδίων και των τευχών δημοπράτησης. Συνεπώς κανένας δεν αμφισβήτησε την πληρότητα των συμβατικών σχεδίων και τευχών του έργου.
Ούτε η εταιρεία που αναδείχθηκε ανάδοχος. Στους διαγωνιζόμενους δόθηκε και δεύτερη δυνατότητα να επανεξετάσουν τα στοιχεία της προσφοράς τους. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αιτιολόγηση και μας διαβεβαίωσε ότι μπορεί και θέλει να αναλάβει την κατασκευή του έργου με συγκεκριμένα χρήματα και σε χρόνο 12 μηνών.
Ο Δήμος μας αποδέχθηκε και την αρχική προσφορά της και την αιτιολόγησή της, με την ψήφο αποδοχής στην Οικονομική Επιτροπή και του κ. Νανόπουλου και του κ. Σταυρέλη που συμφώνησαν να εκτελεστεί το έργο όπως είχε σχεδιαστεί. Αφού προσκομίστηκε η απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπογράφηκε η σύμβαση του έργου. Η Ανάδοχος δεσμεύθηκε να εκτελέσει το όλο έργο σύμφωνα με τις συμβατικές μελέτες και τα σχέδια με προθεσμία 12 μηνών, με αντίστοιχη υποχρέωση του Δήμου για πληρωμή των αντίστοιχων πιστοποιήσεων.
Δυστυχώς στο έργο αυτό ενώ ο Δήμος Κορινθίων εκπλήρωσε τις οικονομικές του υποχρεώσεις, οι υπηρεσίες του υπομένουν επί 30 μήνες την αδιαφορία της εταιρείας. Ο κ. Νανόπουλος απασχολείται πράγματι καθημερινά με το έργο και την εταιρεία, και έχει αναλωθεί ακόμη με το να υποστηρίζει στο τεχνικό συμβούλιο της περιφέρειας μαζί με τον δικηγόρο του δήμου που διόρισε, τις απόψεις της εταιρείας προς αποφυγή των ποινικών ρητρών που επέβαλαν οι ίδιες οι υπηρεσίες μας στον εργολάβο. Έτσι λοιπόν σε βάρος του Δήμου και προς όφελος της εταιρείας επιστράφηκαν περί τις 60.000 ευρώ στον εργολάβο.
Η εταιρεία έχει εκτελέσει το 45% του έργου έχοντας καταναλώσει το 250% του συμβατικού χρόνου, έχοντας παραβεί κάθε υποχρέωσή της και έχοντας εξαντλήσει κάθε καλή πίστη, χωρίς να έχει την ελάχιστη βούληση να ολοκληρώσει το έργο.
Διαλέγει μόνη της η εταιρεία τι θα κατασκευάσει και τι θα αφήσει, κατά το συμφέρον της. Ενδεικτικά, δεν θα κατασκευάσει τα προβλεπόμενα στέγαστρα, αλλά κατασκεύασε τις βάσεις θεμελίωσής τους. Δηλαδή πλήρωσε ο Δήμος για τις αφανείς εργασίες των θεμελίων υπερκατασκευών που δεν θα γίνουν, αφού δεν εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας.
Μετά από 30 μήνες εργασιών θυμήθηκαν ότι τα στέγαστρα δεν τους αρέσουν. Όταν κανένας φορέας (ούτε το ΤΕΕ) είχε εναντιωθεί στη μελέτη του έργου πριν τη δημοπράτησή του. Η αλήθεια είναι ότι τα στέγαστρα δεν συμβαδίζουν με τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας, η οποία προφανώς, αφού ολοκλήρωσε τις αφανείς κερδοφόρες εργασίες, αποφάσισε να μην εκτελέσει τις εμφανείς και εύκολα μετρήσιμες εργασίες. Έτσι μας προέκυψε, μετά από 30 μήνες, η καινοφανής ιδέα του μειωτικού ΑΠΕ.
Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών γίνονται προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα, όχι για να σταματήσουν.
Ο μειωτικός ΑΠΕ είναι παράνομη τροποποίηση της Σύμβασης ως αποτέλεσμα συμφωνίας του Δημάρχου και της εταιρείας. Από το 1974 καμία δημοτική αρχή δεν αποδέχθηκε μειωτικό ΑΠΕ στο 45 % του έργου.
Ο μειωτικός ΑΠΕ προσφέρει απρόσμενα οφέλη στην εταιρεία και απροσδιόριστου μεγέθους βλάβες στο Δήμο. Ούτε η ίδια η εταιρεία δεν θα τόλμαγε να εισηγηθεί τόσο απρόκλητα υπέρ της διαδικασία διάλυσης της σύμβασης.
Η τυχόν έγκριση μειωτικού ΑΠΕ οδηγεί σε διάλυση της σύμβασης με πρωτοβουλία του Δήμου και χωρίς ευθύνη της εταιρείας, υποχρεώνει το Δήμο να ολοκληρώσει το έργο με πρόσθετο υπέρογκο κόστος, προστατεύοντας την εταιρεία από κοστοβόρες εργασίες, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος διεκδικήσεων από την εταιρεία, προκαλεί απώλεια βέβαιων εσόδων του Δήμου από τη μη είσπραξη της εγγυητικής επιστολής και ισόποσο κέρδος για την εταιρεία, προστατεύει την εταιρεία από την τυχόν έκπτωση και τις βαριές συνέπειές της για την επιχειρηματική της δράση στον τομέα των δημοσίων έργων, κλπ.
Η πρόταση έγκρισης μειωτικού ΑΠΕ είναι η επωφελέστερη για την εταιρεία και η δυσμενέστερη για το Δήμο Κορινθίων. Αφήνει ημιτελές ένα έργο στο 45% του συμβατικού αντικειμένου. Είναι άμεση οικονομική επιχορήγηση στην εταιρεία και αντίστοιχη ζημία του Δήμου.
Η δυνατότητα έγκρισης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με μείωση προβλέπεται πράγματι στο νόμο (άρθρο 156 Ν.4412/16), αλλά αποκλειστικά για τη διόρθωση τυχόν λαθών στις συμβατικές ποσότητες και πάντα με στόχο την ολοκλήρωση των έργων. Όχι για τη διακοπή τους με ταυτόχρονη απαλλαγή της εταιρείας. Άλλωστε δεν θα μπορούσε νόμος να προβλέπει διαδικασία διακοπής-ακύρωσης δημόσιας σύμβασης, που έχει συναφθεί μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, αφορά σε δημόσιο χρήμα και έχει υποστεί το σύνολο των προσυμβατικών ελέγχων.
Διαφορετικά ο κάθε δήμαρχος με την κάθε εταιρεία θα αποφάσιζαν αδιαφανώς ποιες εργασίες θα υλοποιούσαν. Το σύνολο των έργων θα παρέμεναν ημιτελή στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Δηλαδή διακοπή έργου μέσω ΑΠΕ σε μείωση ούτε προβλέπεται ούτε θα μπορούσε να προβλέπεται.
Η δε έγκριση ΑΠΕ είναι αποδεκτή με την απαίτηση οι εργασίες να «… είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της (σύμβασης) χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση» και «υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση»
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Κορινθίων και μάλλον και σε όλη την Ελλάδα, αποφασίζεται από την Οικονομική Επιτροπή, να δοθεί εντολή σύνταξης μειωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και να διακοπεί το έργο!!!
Για πρώτη φορά στο Δήμο μας διακόπτεται διαδικασία έκπτωσης με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και χαρίζονται χρήματα στον εργολάβο από την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ!!!
Το σκάνδαλο αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ολοκληρωθεί και να ζημιωθεί ο Δήμος Κορινθίων που εμείς οι Κορίνθιοι τον υπηρετήσαμε τον αγαπήσαμε και θα τον αγαπάμε για πάντα.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

About Μαρία Νικολοπούλου