Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση  του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου  σε Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, που θα γίνει την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Απολογισμός ετών 2020 , 2021 και 2022 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
Θέμα 2ο: Διοικητικός Απολογισμός – Πορεία υλοποίησης έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου δήμου Κορινθίων
Θέμα 3ο: Προϋπολογισμός έτους 2023
Θέμα 4ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών
Θέμα 5ο: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων σε συλλογικά όργανα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού του συλλόγου:
Παρ. 4 Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών . Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στην ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος κατά την οποία γίνεται απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών.
Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

About Μαρία Νικολοπούλου