Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πώς μπορεί ένας εγγεγραμμένος άνεργος της Κορινθίας να πάρει εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης ;

Πώς μπορεί ένας εγγεγραμμένος άνεργος της Κορινθίας να πάρει εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης ;

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την ένταξη στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, του ΔΥΠΑ , συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1000€.  Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο που δέχεται τις αιτήσεις , θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση των θέσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, έχουν άνεργοι:

  1. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Διαδικασία Αίτησης

Μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος) για να ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ηλεκτρονικά από 09:30 -16:00μμ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

  • Κωδικοί TAXISnet
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
  • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)».

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόσθετα Δικαιολογητικά

  • πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά μέσω gov.gr εισερχόμενος με κωδικούς, στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Σημείωση: Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα 2741024464 (εσωτ. 935,931,934,936).

https://bit.ly/3PBYdi5

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.”

hmerisiakorinthou.gr

About Μαρία Νικολοπούλου