Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Σεμινάριο στους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου , με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την προστασία της φύσης

Σεμινάριο στους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου , με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την  προστασία της φύσης

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία » ο Δήμος και οι
υπεύθυνοι της ακτής υποχρεούνται να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε
διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Μία από τις δραστηριότητες αυτές, όπως αναφέρονται και στον πίνακα
ανακοινώσεων του προγράμματος στην παραλία « Καλάμια » έχει τίτλο :
Σεμινάριο στους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου με σκοπό την
ευαισθητοποίηση τους για την ανάγκη προστασίας της φύσης
Σκοπός της παρουσίασης ήταν η σωστή και συνεχής καθαριότητα της ακτής, η
προσεγμένη φροντίδα των χώρων πρασίνου, η καλή συμπεριφορά προς το κοινό
και τις επιχειρήσεις.
Το Σεμινάριο έγινε στις 29/7/2020 στης αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και
προσήλθαν οι αντιδήμαρχοι, οι επιστάτες της καθαριότητας, προσωπικό της
καθαριότητας του Δήμου , και ειδικού συνεργάτες του Δήμου.
Παρουσιάστηκαν τα κριτήρια της Γαλάζιας Σημαίας με έμφαση την περιβαλλοντική
διαχείριση για την φροντίδα της ακτής Καλάμια και υπήρχε ανταλλαγή απόψεων.

About Μαρία Νικολοπούλου