Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Υγραέριο στο αυτοκίνητο – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την μετατροπή

o

Πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν σοβαρές σκέψεις είτε να αγοράσουν καινούργιο (πιο οικονομικό αμάξι), είτε να πάρουν ποδήλατο, είτε να μετατρέψουν το συμβατικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τους σε υγραεριοκίνητο, για να μειώσουν το κόστος των καυσίμων.
Έπειτα από μια συζήτηση που περιελάμβανε τους πιο πάνω προβληματισμούς, προέκυψαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το κομμάτι της μετατροπής ενός συμβατικού αυτοκινήτου, σε υγραεριοκίνητο.

Κανείς δεν ήξερε να πει με σιγουριά, τι ισχύει και τι όχι με το ζήτημα της τοποθέτησης συστήματος υγραερίου στα αυτοκίνητα και μια μικρή έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο για απαντήσεις, μας μπέρδεψε περισσότερο.

Πόσο στοιχίζει;

Είναι συμφέρουσα μια τέτοια κίνηση; Κι αν αύριο αυξηθεί και το υγραέριο; Δεν είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την βενζίνη; Και αν αποφασίσω να το κάνω, που πρέπει να πάω;

Ποιο είναι το κόστος της μετατροπής;
Το κόστος μετατροπής είναι στα €1200-1400 και εξαρτάται από τον κυβισμό του κάθε αυτοκινήτου.
Ποιες είναι οι διαδικασίες για τη μετατροπή ενός αυτοκινήτου;
Η μετατροπή ενός οχήματος πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένο τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης. Ακολούθως ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει στα Ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών τα ακόλουθα έγγραφα ώστε να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Εγγραφής που θα αναγράφει και το υγραέριο ως καύσιμο του συγκεκριμένου οχήματος:

(1) Αντίγραφο Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων με ειδικότητα Τεχνίτη Συστημάτων Υγραεριοκίνησης αναφορικά με το πρόσωπο που εγκατέστησε το σύστημα.
(2) Βεβαίωση της εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης υπογραμμένη και σφραγισμένη από το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στην Άδεια Τεχνίτη, και
(3) Πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος.

Ένα όχημα για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση καταναλώνει περίπου 15-20% περισσότερη ποσότητα υγραερίου σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης.

Και η τρέχουσα τιμή του υγραερίου;
Σήμερα το κόστος του υγραερίου θέρμανσης είναι στα €1,080/κιλό ή € 0,60/λίτρο. Η τιμή αυτή είναι χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι στα € 0,07/λίτρο και 19% ΦΠΑ. Εάν στην τιμή αυτή συμπεριληφθεί το κόστος της επένδυσης της αντλίας υγραερίου και το τυχόν αυξημένο κόστος λόγω της διαφορετικής ποιότητας του υγραερίου κίνησης από αυτό της θέρμανσης, η τιμή του εκτιμάται ότι θα ανέλθει περί τα €0,90/λίτρο. Επισημαίνεται ότι η τιμή αυτή είναι με βάση τις τρέχουσες τιμές υγραερίου.

Σήμερα η τιμή της βενζίνης είναι στα €1,205/λίτρο και του ντίζελ στα € 1,190/λίτρο. Περαιτέρω σημειώνεται ότι ένα όχημα για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση καταναλώνει περίπου 15-20% περισσότερη ποσότητα υγραερίου σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης.

Το υγραέριο και η βενζίνη, λόγω του ότι αυτοαναφλέγονται, έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας κατά τη χρήση τους σε οχήματα.

Υπάρχει κάποιο ενδεικτικό διάστημα για απόσβεση του κόστους μετατροπής;
Το διάστημα που χρειάζεται κάποιος για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης, εξαρτάται από την κατανάλωση του οχήματος σε λίτρα βενζίνης ή ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα και τα ετήσια χιλιόμετρα που διανύει το όχημα. Άραόχι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε.


Η μετατροπή ενδεχομένως να επηρεάσει και το κόστος άδειας κυκλοφορίας προς τα κάτω;
Όχι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, η τιμή της άδειας κυκλοφορίας οχήματος που έχει μετατραπεί και χρησιμοποιεί και υγραέριο ως καύσιμο κίνησης, είναι ίδια με την άδεια κυκλοφορίας που καταβαλλόταν πριν τη μετατροπή.
Εκτός από το κόστος όμως, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση που αφορά το πόσο ασφαλής είναι η κίνηση με υγραέριο. Τι ισχύει τελικά;
Εφόσον το όχημα που κυκλοφορεί με υγραέριο έχει μετατραπεί από αδειοδοτημένο τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης και ελέγχεται και συντηρείται τακτικά και εφοδιάζεται υγραέριο από αδειοτημένο πρατήριο που διαθέτει αντλία υγραερίου, ο κίνδυνος για ατύχημα μειώνεται σημαντικά.

Το υγραέριο και η βενζίνη, λόγω του ότι αυτοαναφλέγονται, έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας κατά τη χρήση τους σε οχήματα. Επομένως, το υγραέριο δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο επικίνδυνο από τη βενζίνη. 

Υπάρχουν μοντέλα αυτοκινήτων στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μετατροπή;
Η μετατροπή και χρήση του υγραερίου εφαρμόζεται κυρίως στα βενζινοκίνητα οχήματα τα οποία εφόσον μετατραπούν, μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο βενζίνη όσο και υγραέριο. Στα ντιζελοκίνητα η πρακτική αυτή της μετατροπής είναι λιγότερο διαδομένη. Μέχρι σήμερα στην Κύπρο οι μετατροπές αφορούν μόνο βενζινοκίνητα οχήματα.


m.city.sigmalive.com  – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚAΤΣΙΗΣ

Α.Π. ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

About Μαρία Νικολοπούλου