Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Λουτρακίου -Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων με 11 θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Λουτρακίου -Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων με 11 θέματα

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄),
την 06 η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30
(χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1.Ανάκληση της υπ αρίθ. 25/2021 Α.Ο.Ε. περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας
Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) για την υλοποίηση του έργου: ΄΄Κατασκευή
περίφραξης προς ενίσχυση της ασφάλειας και αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή
της Διώρυγας Κορίνθου΄΄ και ορισμού εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Λήψη νέας απόφασης κατόπιν του υπ΄αρίθ. 268343/24-8-2021
σχετικού εγγράφου Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας .
2.Αποδοχή ποσού 60.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολικών κτιρίων του Δήμου, για το έτος 2021.
3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη
διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α21/1793).
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη
διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α21/2231).

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη
διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α21/3312).
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Κωνσταντίνου & Γεωργίου
Πέτρου κατά Δήμου, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως
ρυμοτομούμενου ακινήτου στο Λουτράκι .
7.Έγκριση του 3 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια
ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6κ.μ..
8.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη των δαπανών της Υπηρεσίας
φύλαξης – ασφάλειας κατά τον εορτασμό της τοπικής εορτής την 7 η & 8 η Σεπτεμβρίου
στο Λουτράκι.
9.Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:΄΄Αναβάθμιση της διαμόρφωσης
του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι΄΄.
10.Συγκρότηση Επιτροπών για την οριστική παραλαβή των εργασιών των έργων:
 Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή Καταρράκτες Λουτρακίου (Αριθ.
μελ. 79/2018),
 Αποκατάσταση ζημιών στη ΧΖΛ από θεομηνία (Αριθ. μελ. 1/2016),
 Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (Αριθ. μελ. 20/2016),
 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα Ο.Τ. 36-49 (Αριθ. μελ.
1/2017),
 Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ.
Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 34/2018).
11.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Σεπτέμβριο
2021). Εξειδίκευση πίστωσης.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr)
για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί
των ανωτέρω θεμάτων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος

About Μαρία Νικολοπούλου