Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Δήμος Κορινθίων : Δημιουργία ολοκληρωμένου, κοινόχρηστου, δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων

Δήμος Κορινθίων : Δημιουργία ολοκληρωμένου, κοινόχρηστου, δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων

Την ηλεκτροκίνηση στη ζωή των Κορινθίων εισάγει ο Δήμος Κορινθίων με την
δημιουργία ολοκληρωμένου, κοινόχρηστου, δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Η υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», είναι απολύτως συμβατή και συμπεριλαμβάνεται στα ΜΕΤΡΑ και
στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε διαδικασία
έγκρισης.
Ποσόν χρηματοδότησης 310.000 €

 


Το έργο περιλαμβάνει:

Το έργο περιλαμβάνει:
– Προμήθεια 38 ποδηλάτων κατάλληλης
σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης (με δυνατότητα αύξησης
του αριθμού των ποδηλάτων στην συνέχεια με ίδιους πόρους του Δήμου)
– Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων αντιβανδαλιστικών θέσεων
κλειδώματος &  φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης
του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο
– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου
(φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων)
– Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και
mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας
– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων
Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό
– Δράσεις ενημέρωσης &  ευαισθητοποίησης, προωθητικές ενέργειες για το
Πρόγραμμα

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου project αλλά και ευρύτερα έργων που
άπτονται του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ο δήμαρχος Κορινθίων
συνέστησε ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον κ.Παναγιώτη Σπύρου, η
ανακοίνωση έγινε νωρίτερα στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου που
παραχώρησε ο Δήμαρχος από κοινού με τον κ.Σπύρου.
Τα μέλη που συνιστούν την ομάδα στο σύνολό της είναι:
1. Χριστόφορος Κεφάλας
2. Γιώργος Κονδύλης
3. Βάκης Περιβολάρης
4. Κωνσταντίνος Σταμάτης
5. Θοδωρής Βασιλακόπουλος
6. Γιώργος Λιάκουρας

 

About Μαρία Νικολοπούλου