Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Εμφιαλωμένα νερά της Κορινθίας: Η λίστα με τα νερά που είναι αναγνωρισμένα

Εμφιαλωμένα νερά της Κορινθίας: Η λίστα με τα  νερά που είναι αναγνωρισμένα

Έλεγχοι στα εμφιαλωμένα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο αναμένεται να ξεκινήσουν μετά από καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφορία μη αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών.

Ειδικότερα, όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος, προκειμένου ένα νερό που προέρχεται από το έδαφος της Ελλάδας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας να κυκλοφορεί στο ελληνικό εμπόριο ως φυσικό μεταλλικό νερό, πρέπει πρώτα να έχει αναγνωριστεί ως φυσικό μεταλλικό νερό είτε από τη χώρα μας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κ-Μ της Ε.Ε.

Κάθε κράτος -μέλος της Ε.Ε. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προέβη στην αναγνώριση ενός νερού ως φυσικό μεταλλικό νερό. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ως άνω ευρωπαϊκό κατάλογο αναγράφονται η εμπορική επωνυμία (trade description) του φυσικού μεταλλικού νερού, η ονομασία της πηγής (name of source) και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής (place of exploitation).

Ωστόσο, υπήρξαν καταγγελίες για κυκλοφορία στο εμπόριο μη αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών, με αποτέλεσμα να δοθεί σήμα για ελέγχους προκειμένου να διακριβωθεί αν αυτά περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών.

Τα αναγνωρισμένα νερά στην Ελλάδα

Δείτε εδώ τον κατάλογο Φυσικών Μεταλλικών Νερών επίσημα αναγνωρισμένων από την Ελλάδα

ieidiseis.gr.

About Μαρία Νικολοπούλου