Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Όφελος από 1.000 έως 4.000 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς ρεύματος

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Όφελος από 1.000 έως 4.000 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς ρεύματος

Λίγες ώρες απομένουν για να ανοίξει η πλατφόρμα του προγράμματος επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και μπαταρίας στις στέγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανακοινώσει την εκκίνηση της διαδικασίας της υποβολής των αιτήσεων από τα νοικοκυριά.

 

Μείωση των λογαριασμών ρεύματος

Σύμφωνα με υπολογισμούς και όπως προκύπτει και από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται πιο κάτω τα νοικοκυριά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μπορούν, μέσα από τον ενεργειακό συμψηφισμό παραγωγής – κατανάλωσης ρεύματος (net metering) να εξοικονομήσουν ετησίως από 930 έως 3.980 ευρώ.

Παραδείγματα

Για τα παραδείγματα λαμβάνεται υπόψη ότι η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται με τους παρόχους ρεύματος διαρκεί 25 έτη. Επίσης, υπολογίζεται ότι στα μισά του χρόνου ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος αντικαθίσταται η μπαταρία από μία καινούργια. Το πρόγραμμα για τα νοικοκυριά προβλέπει:

1ο Παράδειγμα: Μικρό οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 3 κιλοβάτ (kWp) με μπαταρία χωρητικότητας 5 κιλοβατωρών (kWh). Ένα τέτοιο σύστημα καλύπτει ένα μέσο νοικοκυριό.

2ο Παράδειγμα: Οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 10 κιλοβάτ (kWp) με μπαταρία χωρητικότητας 10 κιλοβατωρών (kWh). Αφορά νοικοκυριό με μεγάλη κατανάλωση και θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια.

Εξετάζουμε παραδείγματα για νοικοκυριά της Κατηγορίας Β (Οικογενειακό Εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 40.000 ευρώ), θεωρώντας το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες. Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16 χιλ. ευρώ για νοικοκυριά και 10 χιλ. ευρώ για αγρότες.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. ευρώ.

2. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000€: 85 εκατ. ευρώ.

3. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000€: 50 εκατ. ευρώ.

4. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία και περίπλοκη γραφειοκρατία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και χρήσης των κωδικών TAXISNET.

.ot.gr

About Μαρία Νικολοπούλου