Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Δήμος Κορινθίων ! ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Δήμος Κορινθίων !  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Πολύ θεωρία και επικοινωνία αλλά έργο ελάχιστο από τη Δημοτική Αρχή.
Ακούμε πολλές χρηματοδοτήσεις, βλέπουμε υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά έργα
για τους δημότες δεν βλέπουμε.
Πλησιάζουμε στη λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής σε 5 μήνες και τα στοιχεία
είναι αμείλικτα για το Δήμαρχο.
Σε ένα Δήμο 60.000 κατοίκων με ταμειακά διαθέσιμα σταθερά πάνω από
30.000.000 € να λιμνάζουν στις Τράπεζες είδαμε πολύ χαμηλές απορροφήσεις
πιστώσεων για έργα:
► Το 2020 πληρώθηκαν μόλις 3.955.000 € σε σύνολο τεχνικού προγράμματος
22.129.600 € (ποσοστό υλοποίησης 17,8%).
► Το 2021 πληρώθηκαν μόλις 4.317.500 € σε σύνολο τεχνικού προγράμματος
22.739.300 € (ποσοστό υλοποίησης 19%).
► Το 2022 πληρώθηκαν μόλις 4.156.400 € σε σύνολο τεχνικού προγράμματος
31.410.500 € (ποσοστό υλοποίησης 13,23%).
► Το α΄ 4μηνο 2023 πληρώθηκαν μόλις 886.132 € σε σύνολο τεχνικού
προγράμματος 35.069.600 € (ποσοστό υλοποίησης 2,5%).
Και φυσικά δεν μιλάμε για τα έργα αποχέτευσης 60.000.000 € στην παραλιακή ζώνη
Άσσου-Λεχαίου που είναι ανεκμετάλλευτα από τον Μάϊο 2021 με κίνδυνο να χαθεί
και η χρηματοδότηση, αλλά και τόσα άλλα του προγράμματος Αντ. Τρίτσης με
μηδενική απορροφητικότητα.
Δικαιολογίες πολλές.
Η ουσία είναι μία. Ανεπάρκεια και ανικανότητα.
Υπομονή 5 μήνες.
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27/04/2023

About Μαρία Νικολοπούλου