Εμφάνιση 2 από 2 καταχωρήσεις

Αποτελέσματα:
Ταξινόμηση κατά:
Ταξινόμηση:

Εμπιστευτείτε την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της νόσου από την οποία πάσχετε, τη διερεύνηση κάθε συμπτώματος που τυχόν εμφανίζετε ή απλά επισκεφθείτε για τον ετήσιο προληπτικό σας έλεγχο τον Ιατρό Καρδιολόγο κ.Διακουμόπουλο Ανδρέα.

Εκτελείται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος, νεότερες τεχνικές υπερήχων: δοκιμασία κοπώσεως, stress echo, triplex, ιστικό. Doppler, Holter 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος Holter 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πιέσεως