ΑΔΡΑΚΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ. - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ - αποκατάσταση - ορθοπαιδική - κινησιολογία θεραπείες κατ'οικον υδροθεραπεία Web Korinthos

ΑΔΡΑΚΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ. – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Η Φυσικοθεραπεία) είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) που χρησιμοποιούνται από την εξειδικευμένη επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπεύτρια Κατερίνα Σ.Αδρακτά, για θεραπευτικούς σκοπούς.