ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΜ.ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ - Ορθοπεδικός - Χειρούργος - Ορθοπαιδικός - αθρώσεις - Web Korinthos

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΜ.ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ

O ορθοπεδικός χειρουργός Aπόστολος Θεμ. Τζουτζόπουλος ασχολείται με παθήσεις και τραυματισμούς που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα ενηλίκων και παίδων. Συγκεκριμένα σε προβλήματα οστών, συνδέσμων, αρθρώσεων, τενόντων, μυών και νεύρων που προκύπτουν είτε από κακώσεις, είτε από παθήσεις.