ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - υδροθεραπεία - αποκατάσταση - ιατρός - Web Korinth

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ