Α.ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - Κέντρο Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης - ΠΕΙ - διπλώματα οδήγησης - Web Korinthos

Α. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Η Σχολή Οδηγών Δόσχορης Κων/νος , η οποία εδρεύει Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 26 , δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.