ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ – Web Korinthos

ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

Ο φούρνος του κ.Γιάννη στην Κολιάτσου είναι ο φούρνος που προμηθεύεσαι το ψωμί και τα καλούδια τα καθημερινά, τα φρέσκα της γειτονιάς σου!