ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.ΛΙΑΡΑΚΟΣ M.D., MSc, FEBO - ΟΦΘΑΛMΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ- Web Korinthos

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.ΛΙΑΡΑΚΟΣ M.D., MSc, FEBO – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

Επιμελητής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΗΦΓ Β΄ Οφθαλμ.Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διπλωματούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (FEBO)