ΒΙΚΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - οδήγηση - μαθήματα οδήγησης - Web Korinthos

ΒΙΚΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Η πολύχρονη πείρα, η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε σεμινάρια οδικής ασφάλειας, σε προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης όπως και σε εκπαιδευτικά events, εγγυώνται τη σωστή εκπαίδευσή σας σε πάσης φύσεως οδηγικές ανησυχίες και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων και μοτοσυκλετών.