ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης - διπλώματα οδηγών - αναθεωρήσεις - επεκτάσεις - επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης - Web Korinthos

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Στόχος της Σχολής Οδηγών Παπαγεωργίου Γιάννη, είναι η η άρτια και ολοκληρωμένη κατάρτιση και εκπαίδευση νέων οδηγών!