ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - δίπλωμα οδηγού - διεκπεραιώσεις - εκπαίδευση οδηγού - Web Korinthos

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Η σχολή οδηγών ”ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ” βρίσκεται στην Κροκιδά 3 στην Κόρινθο.
Προτεραιότητα της σχολής είναι η σωστή και άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών