ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ - νευρολόγος - ειδικός νευρολόγος - Web Korinthos

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ

Ο Ειδικός Νευρολόγος κ.Γιαννούλης Χρήστος στο ιατρείο του στην Αδειμάντου 36 στην Κόρινθο, παρέχει νευρολογική φροντίδα με φιλική και ευαίσθητη προσέγγιση στον ασθενή