ΓΙΑΣΕΡΑΝΗΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ - Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης - άδειες οδήγησης - δίπλωμα οδήγησης - Web Korinthos

ΓΙΑΣΕΡΑΝΗΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Η σχολή οδηγών ΓΙΑΣΕΡΑΝΗΣ δημιουργήθηκε για να προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις στους νέους οδηγούς χρησιμοποιώντας αναμφίβολα την τεχνολογία ως πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.