ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ - ιατρός - δυσλεξία - διάσπαση προσοχής - μαθησιακά προβλήματα - λογοθεραπεία - Web Korinthos

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο λογοπεδικός/λογοθεραπευτής Δεσποτάκης Νικ.Γεώργιος ασχολείται με την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, ανίχνευση σε προληπτικό επίπεδο, την αξιολόγηση σε διαγνωστικό και την αποκατάσταση και ενίσχυση σε θεραπευτικό επίπεδο του ασθενούς.