ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α. – ΙΑΤΡΟΣ – Web Korinthos

ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α. – ΙΑΤΡΟΣ

Εμπιστευτείτε την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της νόσου από την οποία πάσχετε, τη διερεύνηση κάθε συμπτώματος που τυχόν εμφανίζετε ή απλά επισκεφθείτε για τον ετήσιο προληπτικό σας έλεγχο τον Ιατρό Καρδιολόγο κ.Διακουμόπουλο Ανδρέα.