ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - εργαλεία - χημικά - κόλλες - ηλεκτρικά εργαλεία - βίδες - ιμάντες - Web Korinthos

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Η Εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δραστηριοποιείται, στην εμπορία παντός είδους βιομηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.