ΕΛΕΝΗ Α.ΣΤΑΜΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ - Χειρουργός - Μαιευτήρ - Γυναικολόγος - τεστ παπ - κύηση - γυναικολογικά - Web Korinthos

ΕΛΕΝΗ Α.ΣΤΑΜΟΥ – ΙΑΤΡΟΣ

Η ιατρός Ελένη Στάμου, χειρουργός μαιευτήρ γυναικολόγος είναι δίπλα στην σύγχρονη γυναίκα, προσπαθώντας καθημερινά με φροντίδα και γνώση να παρέχει υπηρεσίες σε γυναικολογικά θέματα, με εξετάσεις όπως: