ΕΡΑΣΤΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - Σχολή ΣΕΚΑΜ-ΣΕΚΟΟΜΕΕ - πιστοποιητικά ADR - κάρτες οδικών μεταφορών - Σχολή ΠΕΙ - κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης - Web Korinthos

ΕΡΑΣΤΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1991. Κύρια μέριμνά του είναι η συστηματική και αποτελεσματική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών μέσω των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων σε συνδυασμό με τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας