Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ – ΦΑΓΟΠΟΤΕΙΟΝ – Web Korinthos

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ – ΦΑΓΟΠΟΤΕΙΟΝ

Το φαγοποτείο «Η Γωνιά των Αγίων» (που ονομάστηκε έτσι, λόγω της συμβολής Απ. Παύλου & Αγ. Νικολάου στην οποία και βρίσκεται), είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που μετράει πάνω από δέκα χρόνια ζωής.