ΛΙΑΤΑ-ΚΑΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α. – ΙΑΤΡΟΣ – Web Korinthos

ΛΙΑΤΑ-ΚΑΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α. – ΙΑΤΡΟΣ

Εκτελείται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος, νεότερες τεχνικές υπερήχων: δοκιμασία κοπώσεως, stress echo, triplex, ιστικό. Doppler, Holter 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος Holter 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πιέσεως