ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - Δρ ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ - ιατρός - Web Korinthos

ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Δρ ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση του παιδιού μας προσφέρει το «Οικογενειακό Ιατρείο» της Παιδιάτρου Μαρίας Φωτοπούλου Καραμπέτσου και του Δρ Χάρη Καραμπέτσου στο Κιάτο στην 28ης Οκτωβρίου 43, αφού οι υπηρεσίες που παρέχουν και οι δύο επιστήμονες καλύπτουν το μικρό μας θησαυρό από την ημέρα που ανοίγει τα μάτια του μέχρι την ενηλικίωσή του με άρτιες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο.