ΜΠΕΤΙΝΑ ΣΙΝΤΕΡ – ΦΙΛΑΝΔΡΑ – ΙΑΤΡΟΣ – Web Korinthos

ΜΠΕΤΙΝΑ ΣΙΝΤΕΡ – ΦΙΛΑΝΔΡΑ – ΙΑΤΡΟΣ

Με άριστη επιστημονική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία η παιδίατρος Μπετίνα Σίντερ – Φιλάνδρα προσφέρει τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στον χώρο της παιδιατρικής.