ΜΠΕΤΙΝΑ ΣΙΝΤΕΡ – ΦΙΛΑΝΔΡΑ - ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - υγεία νεογνών - υγεία παιδιών - εξετάσεις - εμβόλια - Web Korinthos

ΜΠΕΤΙΝΑ ΣΙΝΤΕΡ – ΦΙΛΑΝΔΡΑ – ΙΑΤΡΟΣ

Με άριστη επιστημονική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία η παιδίατρος Μπετίνα Σίντερ – Φιλάνδρα προσφέρει τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στον χώρο της παιδιατρικής.