ΟΜΙΛΩ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Δουβίκα Σοφία - συμβουλευτική γονέων - λογοθεραπεία - ειδική διαπαιδαγώγιση - δυσλεξία - Web Korinthos

ΟΜΙΛΩ – ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Σχεδιάζει για κάνε παιδί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης!