Φροντιστηριακός Οργανισμός Πρότυπη Παιδεία Ο.Ε. - Φροντιστήρια - γυμνάσιο - λύκειο - ΕΠΑΛ - ιδιαίτερα μαθήματα - θετική - θεωρητική - τεχνολογική

Φροντιστηριακός Οργανισμός Πρότυπη Παιδεία Ο.Ε.

Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Πρότυπη Παιδεία προσφέρει στην Κορινθιακή Οικογένεια την στήριξη της προσπάθειας των παιδιών μας – μαθητών, με υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου. Μάρτυρας οι συνεχιζόμενες επιτυχίες των μαθητών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.