Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Αποκάλυψη: Η Ελλάδα στο «σκαμνί» της ΕΕ από τον Φεβρουάριο 2022 για τα αντιπλημμυρικά που δεν έκανε

Αποκάλυψη: Η Ελλάδα στο «σκαμνί» της ΕΕ από τον Φεβρουάριο 2022 για τα αντιπλημμυρικά που δεν έκανε

Να επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, «όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ)» κάλεσε την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητική επιστολή που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού παρήλθε και η τελευταία προθεσμία κινεί νομική διαδικασία κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών που δεν συμμορφώθηκαν στην οδηγία.

Η Ελλάδα, παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώθηκε αν και όφειλε να είχε κοινοποιήσει αρχικά τους χάρτες από τον Δεκέμβριο του 2019.

Η επιστολή αναφέρει οτι «οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας».

Ακόμη αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα».

Η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών είχε λήξει τον Μάρτιο του 2020.

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης εδώ.
Η παράβαση για τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας εδώ

documentonews.gr

About Μαρία Νικολοπούλου